Masz pytania?   Skontaktuj się z nami - tel.: 607-070-514     |     tel.: 606-261-660    |     e-mail: kontakt@myszkamepi.pl

Program

Program dydaktyczny Myszka MEPI zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzględniając pełen rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy. Szerokie spektrum zajęć inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy poprzez naukę tańca, ceramikę, balet, judo, naukę gry w szachy oraz wiele innych zabaw sportowych i edukacyjnych. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne.

Program Myszki MEPI jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.)

W Myszce MEPI wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

  • Elementy metody „Dziecięcej matematyki” – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
  • Elementy metody „Wychowania bez porażek” – T. Gordon
  • Elementy metody „Ruchu rozwijającego” – W. Sherborne
  • Elementy metody „Dobrego Startu”- M.Bogdanowicz

Dodatkowo, co najmniej raz w tygodniu, dzieci uczestniczą w zajęciach z logopedą i psychologiem.  W przedszkolu są również zajęcia prowadzone w języku angielskim.

zajęcia odbywające sie w przedszkolu

Zajęcia językowe 2x Angielski 1x hiszpański 

Zajęcia dydaktyczne codziennie

Zajęcia taneczne 1x w tygodniu

Zajęcia korekcyjne 1x w tygodniu

Zajęcia rytmiczne 2x w tygodniu

Zajęcia baletowe 1x w tygoniu

Zajęcia karate 1x w tygodniu

Zajęcia z legorobotyki 1x w tygodniu

Szachy 1x w tygodniu

Zajęcia sportowe 1x w tygodniu

Zajęcia matematyczne 1x w tygodniu

Profilaktyka logopedyczna 1x w tygodniu